Kennel Dream Poodles

Tinka

Hovedside curly.no * Hovedside pudlerSTORPUDDEL (KONGEPUDDEL) / GROSSPUDEL / STANDARD POODLE

Våre hanner / males: Puschkin

Våre tisper / females: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Lucky * Nella * Ofelia

Andre hanner med Dream-kull / other males with Dream litters: Arsène * Elron * Dennis * Dreamboy * Key * Konjak * Glenn

Andre tisper med Dream-kull / other females with Dream litters: Evita * Tinka

Pensjonerte hunder / retired dogs: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly * Angel

Valpekull / puppy litters: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull
J-kull * K-kull * L-kull * M-kull * N-kull * O-kull * P-kull * Q-kull * R-kull * S-kull * T-kull

Videre planlagte kull / further planned litters: KullplanerMELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info

NORSK

Tinka er en tispe vi har fått låne. Hun er eid av Marit Juliussen, og er født i april 2017.

Hun er en middels stor tispe på ca 52 cm / 20 kg.

Tinka er datter av Danny Dream fra oss og "Luna", en tysk particolor tispe. Hun er dermed barnebarn av Ella og Nestor, og har for oss nye blodslinjer fra morssiden. Hun er particolor grå/hvit og også phantom.

Tinka er en veldig snill og blid hund med masse personlighet, som er fantastisk kommunikativ, en god kandidat for å lære å "snakke" ved å trykke på ulike taleknapper.

Tinka har vært på utstilling og fått Excellent, CK, CERT og BIM.

Tinka er mor til M-kull. Valpene i M-kull utmerker seg med å elske mennesker både barn og voksne, kvinner og menn. De er kjempeglade hunder med mye energi, elsker vann/bading, modige på det meste man tar dem med på, jaktinstinkt og ivrige på spor.

Tinka er røntget HD og AD fri, og øyelyst fri.

GENER:
Fargegener: Em/E, at/a, ky/ky, BB, sp/sp, I/i, RALY
Sykdomsgener: DNA-testet med MyDogDNA som fri for alle 211 sykdomsgener i deres panel.

Eiers beskrivelse av Tinka:

"Tinkas sterke og gode egenskaper er hennes kommunikasjon med meg. Hun har ulike lyder i bjeffingen sin. Hun varsler når noe er feil. Hennes forsiktighet med barn og det at hun er veldig glad i mennesker er viktig. Hun er kontaktskapende. Hun er en god turvenn, glad i turer i skog og mark. Liker lange turer. Kan fint være løs med meg i marka. Kommer på innkalling. Hun kan være med på lange bilturer og togturer, men er ikke spesielt glad i å kjøre buss. Tinka er derimot ikke glad i sykler. Det ser hun på som farlige dyr. Hun liker hun seg bedre på turstier enn i trafikken, selv om det går helt greit å gå i bånd langs trafikkert vei. Hjemme varsler hun om det rører seg noen utenfor vinduene våre og når noen ringer på døren vår. Være hjemme alene i mange timer når mor er på jobb derimot er ingen sak. Da bare sover hun og bryr seg overhodet ikke om det som skjer utenfor. Hun har jaktinstinkt og løper etter naboens katt hvis hun får sjansen."

Lenes tillegg:

"Vi har Tinka hos oss nå vinteren og våren 2023, og hun er en fornøyelse å ha i hus. Hun er svært intelligent og ekstremt kommunikati med et tydelig kroppsspråk og viser oss hva hun vil, det er ikke langt unna at kan snakke med ord :-D Tinka og katten vår Lois er kjempegode venner. Tinka får være løs på gården og går fint sammen med hestene. Hun vil gjerne med oss overalt og kjøre bil, og går helt fint for henne å være alene hjemme også."

Tinka sin stamtavle

ENGLISH

Tinka is a girl we are borrowing. She is owned by Marit Juliussen, and she is born in April 2017.

She is a medium large standard poodle of about 52 cm tall / 20 kg.

Tinka is a daughter of Danny Dream from us and "Luna", a German particolor bitch. Tinka is therefore a granddaughter of our foundation dogs Ella and Nestor, with the added new blood lines from her dam's side. Tinka is particolor blue/white and she is also a phantom.

Tinka is a very kind and gentle dog with lots of personality, she is highly intelligent and is wonderfully communicative, a good candidate for learning to "speak" by pressing various speech buttons.

Tinka has been shown to Excellent, CK, CERT and BIM.

Tinka is the mother of M-litter. The puppies in M-litter are distinguished by loving people, both children and adults, women and men. They are very happy dogs with a lot of energy, love water/bathing, brave in most things you take them to, hunting instinct and keen on tracks.

Tinka is x-rayed HD and AD free, and free of eyes (EVCO) clear.

GENES:
Color genes: Em/E, at/a, ky/ky, BB, sp/sp, I/i, RALY
Disease genes: DNA tested with MyDogDNA as free of all 211 disease genes in their panel.

Owner's description of Tinka:

"Tinka's good strong quality is her communication with me. She has different sounds in her barking. She alerts me if anything is wrong. She is gentle and careful with children and the fact that she is very fond of people, are important. She is a contact creator. She is a good walking friend, she loves long hikes in the forests and meadows. She comes on recall, so as much as possible she is allowed to run free in the fields. She loves car journeys and train journeys, but is not particularly fond of bus rides. Tinka, on the other hand, is not fond of bicycles. She sees them as dangerous animals. She prefer forest trails over busy roads, although she manages just fine to walk on a leash along a busy road. At home, she alerts if there is movement outside our windows and when someone rings our doorbell. Being at home alone for many hours when mother is at work, on the other hand, is no problem. Then she just sleeps and doesn't care at all about what happens outside. She has a hunting instinct and runs after the neighbour's cat if she gets the chance."

Lene's addition:

"We have Tinka with us now the winter and spring of 2023, and she is such a pleasure and joy to have in the house and our farm. Tinka is highly intelligent and extremely communicative with a defined body language and shows us what she wants - it is not far from being able to speak with words :-D Tinka and our cat Lois are great friends. Tinka is allowed to run free on the farm and gets along well with the horses. She wants to go everywhere with us and also car rides, but she's fine with being alone at home as well."

Tinka's pedigree


Tinka 5 år gammel


Tinka 5 år gammel


Tinka 4 år gammel


Tinka 4 år gammel


Tinka 5 år gammel på utstilling


Tinka 5 år gammel på utstilling


Tinka 5 år gammel på utstilling


...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.