Elron Dream

Hovedside curly.no * Hovedside pudlerSTORPUDDEL (KONGEPUDDEL) / GROSSPUDEL / STANDARD POODLE

Våre hanner / males: Puschkin

Våre tisper / females: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Lucky * Nella * Ofelia

Andre hanner med Dream-kull / other males with Dream litters: Arsène * Elron * Dennis * Dreamboy * Key * Konjak * Glenn

Andre tisper med Dream-kull / other females with Dream litters: Evita * Tinka

Pensjonerte hunder / retired dogs: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly * Angel

Valpekull / puppy litters: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull
J-kull * K-kull * L-kull * M-kull * N-kull * O-kull * P-kull * Q-kull * R-kull * S-kull * T-kull

Videre planlagte kull / further planned litters: KullplanerMELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info


Elron Dream

NORSK

Elron Dream er en ung norskfødt hann fra vårt E-kull født 2015. Han er eid av Ketil Rafael Hope på Hamar.

Elron er en middels stor storpuddelhann som har fargen black and fawn. En snill, tillitsfull og selvsikker gutt som liker kos og lek, og er flink i lydighet. Morsomt å se hvordan hans uttrykk og kroppsspråk er veldig likt hans mor Aidas pluss at han har stor sans for humor!

Elron har vært vist på utstilling, fått bare godord fra dommerne, hederspremie og plassert som nr 3 i Best-in-Show.

Elron er testet HD og AD fri og øyelyst fri.

Elrons stamtavle

Elron ble far til sitt sitt første kull i oktober 2017, med Lokina, se G-kull.

Puddeleiere som er interessert i å bruke Elron på sin tispe kan kontakte eieren Rafael.

ENGLISH

Elron Dream is a young Norwegian born male from our E-litter born 2015. The owner is Ketil Rafael Hope.

Elron is medium large, currently 20 kgs but will increase a few kgs with age. He is a sweet, trusting and confident boy who loves cuddles and playing, and he is doing obedience well. It is amusing to see how his expression and body language closely resembles that of his dam Aida, and he has a great sense of humor too!

Elron has been shown, got great critics from the judges and placed as No 3 in Best-In-Show.

Elron is x-rayed HD and ED clear and had his eyes checked, all clear.

Elron's pedigree

Elron sired his first litter in October 2017, with Lokina, see G-litter.


...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.