F-kull

NORSK

Aida og Nestor fikk et kull 23. mars 2017. Et jevnt og fint kull med bare phantom valper. Fire tisper og fire hanner. Aidas tredje kull, nå er hun pensjonert fra avlen og kosehund på heltid.

  Valpene i F-kullet:

 1. FALCON DREAM blått halsbånd - hann
  "Marvel" bor i Hordaland, epost eier
 2. FRIENDLY DREAM lyseblått halsbånd - hann
  "Chaos" bor i Oslo, epost eier
 3. FRI VILJE DREAM rødt halsbånd - tispe
  Vilje bor i Vestfold, epost eier
 4. FABEL DREAM brun halsbånd - hann
  "Sinus" bor i Akershus, epost eier
 5. FREIA DREAM gul halsbånd - hann
  "Kaisa" bor i Østfold, epost eier
 6. FANTASTIC DREAM oransje halsbånd - tispe
  "Hermine" bor på Sørlandet, epost eier
 7. FORCEFUL DREAM grønn halsbånd - stor hann
  "The Force" bor i Nederland/Osloepost eier
 8. FABULOUS KAJSA DREAM hvit halsbånd - liten tispe
  "Kajsa" bor i Nordland, epost eier
Valpenes stamtavle: Samme som C-kull

Send epost til Lene@curly.no for mer info

ENGLISH

Aida and Nestor had a litter 23. March 2017. A nice and even litter with only phantom puppies. Four girls and four boys.

  Puppies in the F-litter:

 1. FALCON DREAM blue collar - boy
  "Marvel" lives in Hordaland, email owner
 2. FRIENDLY DREAM light blue collar - boy
  "Chaos"lives in Oslo, email owner
 3. FRI VILJE DREAM red collar - girlspe
  Vilje lives in Vestfold, email owner
 4. FABEL DREAM brown collar - boy
  "Sinus"lives in Akershus, email owner
 5. FREIA DREAM yellow collar - boy
  "Kaisa" lives in Østfold, email owner
 6. FANTASTIC DREAM orange collar - girl
  "Hermine" lived in Sørlandet, email owner
 7. FORCEFUL DREAM green collar - boy
  "The Force" lives in Nederland/Osloemail owner
 8. FABULOUS KAJSA DREAM white halsbånd - girl
  "Kajsa" lives in Nordland, email owner
Pedigree of the puppies: Same as C-litter

Email Lene@curly.no for more info


5 uker gamleTISPE HVIT OG HANN BLÅTT HALSBÅND
HANN LYSEBLÅ OG TISPE ORANSJE HALSBÅND
TISPE RØDT HALSBÅND
HANN BRUN OG TISPE RØDT HALSBÅND
HANNER BLÅTT OG GRØNT HALSBÅND
TISPE ORANSJE HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
4 uker gamleHANN MØRKEBLÅTT HALSBÅND
HANN MØRKEBLÅTT HALSBÅND
HANN LYSEBLÅTT HALSBÅND
HANN LYSEBLÅTT HALSBÅND
TISPE RØDT HALSBÅND
HANN BRUNT HALSBÅND
HANNER BRUNT OG GRØNT HALSBÅND
TISPER GULT OG HVITT HALSBÅND
TISPE ORANSJE HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
3 uker gamle19 DAGER GAMLE
TRE UKER GAMLE
HANN MØRKEBLÅTT HALSBÅND
HANN LYSEBLÅTT HALSBÅND
TISPE RØDT HALSBÅND
HANN BRUNT HALSBÅND
TISPE ORANSJE HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
TISPE HVITT HALSBÅND
2 uker gamleHANN MØRKEBLÅTT HALSBÅND
HANN LYSEBLÅTT HALSBÅND
TISPE RØDT HALSBÅND
HANN BRUNT HALSBÅND
TISPE GULT HALSBÅND
TISPE ORANSJE HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
TISPE HVITT HALSBÅND
HANN LYSEBLÅTT HALSBÅND
TISPE RØDT HALSBÅND
HANN BRUNT HALSBÅND
TISPE GULT HALSBÅND
TISPE ORANSJE HALSBÅND
TISPE HVITT HALSBÅND
10 dager gamleORANSJE, BRUN OG LYSEBLÅ
TISPE RØDT HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
TISPE HVITT HALSBÅND
HANN MØRKEBLÅTT HALSBÅND
1 uke gamleHANN MØRKEBLÅTT HALSBÅND
HANN LYSEBLÅTT HALSBÅND
TISPE RØDT HALSBÅND
HANN BRUNT HALSBÅND
TISPE GULT HALSBÅND
TISPE ORANSJE HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
TISPE HVITT HALSBÅND
NyfødteHELE KULLET


2 dager gamleHANN MØRKEBLÅTT HALSBÅND
HANN LYSEBLÅTT HALSBÅND
TISPE RØDT HALSBÅND
HANN BRUNT HALSBÅND
TISPE GULT HALSBÅND
TISPE ORANSJE HALSBÅND
HANN GRØNT HALSBÅND
TISPE HVITT HALSBÅND


...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.