Kennel Dream Poodles

R-kull

Hovedside curly.no * Hovedside pudlerSTORPUDDEL (KONGEPUDDEL) / GROSSPUDEL / STANDARD POODLE

Våre hanner / males: Puschkin

Våre tisper / females: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Lucky * Iza * Nella * Ofelia

Andre hanner med Dream-kull / other males with Dream litters: Arsène * Elron * Dennis * Dreamboy * Key * Konjak * Glenn

Andre tisper med Dream-kull / other females with Dream litters: Evita * Tinka

Pensjonerte hunder / retired dogs: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly * Angel

Valpekull / puppy litters: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull
J-kull * K-kull * L-kull * M-kull * N-kull * O-kull * P-kull * Q-kull * R-kull * S-kull * T-kull

Videre planlagte kull / further planned litters: KullplanerMELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info


Saga med sine valper - Saga with her puppiesNORSK

Korneslas Awesome Dream ("Saga") har fått valper med Puschkin Dream von der Silbermöwe den 23. mai 2023.

Jeg tenker at denne kombinasjonen skulle gi veldig snille, kjærlige, kosete hunder - flotte som besøkshunder eller til andre menneske-relaterte oppgaver, lydighetstrening etc.

Jeg forventer en variasjon i størrelsene på valpene i dette kullet, men overveiende små storpudler, ettersom Saga er liten selv og det er mange små storpudler i stamtavlen til valpene.

Alle valpene er genetisk phantom, hvorav fem har fått ett svartgen så de er synlig phantom og tre er fawn og da synes ikke phantom tegningene. Begge foreldrene har beholdt sin svartfarge så det er forventet at disse valpene også vil beholde svartfargen på kroppen.

Det ble tre tispevalper (alle phantom) og fem hannvalper (to phantom og tre fawn).

Dette er valpene:

 1. RAST MODE DREAM - phantom hann - grått halsbånd

 2. ROMEO DREAM - aprikos hann - grønt halsbånd

 3. ROSY DREAM - phantom tispe - rødt halsbånd

 4. REAL KOMPIS DREAM - phantom hann - brunt halsbånd

 5. REODOR DREAM - krem hann - svart halsbånd

 6. RAY NEMO WENKAS DREAM - rød hann - blått halsbånd

 7. ROYAL DREAM - phantom tispe - lilla halsbånd

 8. RONJA DREAM - phantom tispe - gult halsbånd

Stamtavle for valpene: Ray Nemo Wenkas Dream (hannvalp) og Ronja Dream (tispevalp)

Bilder kommer senere, inntil videre se R-kull sitt album på facebook (nyeste bildene ligger sist i albumet).

ENGLISH

Korneslas Awesome Dream ("Saga") whelped her first litter the 23rd of May 2023. The sire of the puppies is Puschkin Dream von der Silbermöwe.

I believe this combination will give very gentle, loving, cuddly dogs - great as visitation dogs or other human related tasks, obediance training etc.

I expect a variety of sizes in the litter but mainly small standard poodles as Saga is small herself and there are many small standards in the pedigree of the puppies.

All the puppies are genetically phantom, whereas five have received a gene for black (EE or Ee) so they are visually phantom, and three are ee, solid red/apricot/cream and then the phantom markings will not show. Both parents have kept their black body color so I expect the puppies to do the same.

There are three females (all phantom) and five males (two phantom og three solid colored, looks like one red, one apricot and one cream).

These are the puppies:

 1. RAST MODE DREAM - phantom male - grey collar

 2. ROMEO DREAM - fawn (apricot) male - green collar

 3. ROSY DREAM - phantom female - red collar

 4. REAL KOMPIS DREAM - phantom male - brown collar

 5. REODOR DREAM - fawn (cream) male - black collar

 6. RAY NEMO WENKAS DREAM - fawn (red) male - blue collar

 7. ROYAL NOOMI DREAM - phantom female - purple collar

 8. RONJA DREAM - phantom female - yellow collar

Pedigree for the puppies: Ray Nemo Wenkas Dream (male puppy) og Ronja Dream (female puppy)

Pictures will come later, until then see R litter's album at facebook (most recent picture at the end of the album).

...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.