Kennel Dream Poodles

Grand Royale Liesel von der Silbermöwe

Hovedside curly.no * Hovedside pudler

Våre avlshanner: Arsène * Absolute

Våre avlstisper: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Angel * Lucky

Pensjonerte hunder: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly

Andres hunder: Elron * Dennis * Evita * Elvis

Valpekull: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull * J-kull * K-kull * L-kull

Planlagte kull: 2022/2023

For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info


Liesel som valp
Liesel as a puppy

Liesel på utstilling
Liesel at the dog show

NORSK

Liesel er en import fra Tyskland og født 04.01.2015.

Liesel er en stor og kraftig storpuddeltispe som har fargen black and cream. Hun er EE, og vil bare få phantom valper parret med en phantom eller en fawn med phantom gener.

Liesel er ei kjempeglad og livlig jente, veldig smart og kosete.

Hun har fine bevegelser og fikk god bedømming på valpeshow snaut 4 mnd gammel og på neste utstilling 11 mnd gammel. Som voksen har hun best på utstilling fått norsk CERT, championklasse, BIR og BIG2.

Liesels stamtavle

Liesel er pensjonert fra avlen og overdratt til sin fôrvert i Holmestrand. Vi har beholdt to døtre av Liesel for fremtidig avl, Kitty Dream og Kaia Kahlua Dream.

Liesel er helsetestet HD- og AD fri og øyelyst fri.

Liesel fikk sitt første kull i januar 2018, se H-kull og sitt andre kull i september 2019, se K-kull

GENER:
Fargegener: E/E, at/a, ky/ky, B/b, D/D, Em locus N/N
Sykdomsgener: DM N/N, NEWS N/N, MH N/N, vWD1 N/N, prcd-PRA N/N`samt negativ for alle andre sykdomsgener testet i Canine Health Check (ca 180 sykdommer).

ENGLISH

Liesel is an import from Germany and born 4th Januar 2015. We bought Liesel in order to continue breeding after Aida and Ella were retired from breeding.

   Liesel is a large and strong girl who has the color black and cream. She is EE and will only get phantom puppies paired with a phantom or a fawn with phantom genes.

   Liesel is a very happy and lively girl, very smart and cuddly. She has nice movements and got a good rating on a puppy show just under 4 months old and at the next show 11 months old. Recently we showed her again and received Norwegian CAC, champion class, BOB and BIG2.

   Liesel's pedigree

    Liesel lives with with a host home in Holmestrand.

    Liesel is health-tested HD and AD free and eyes clear (EVCO).

    Liesel got her first litter in January 2018, see H-litter and her second litter in September 2019, see K-litter.   

GENES:   
Color Genes: E/E, at/a, ky/ky, B/b, D/D, Em locus N/N
Disease genes: DM N/N, NEWS N/N, MH N/N, vWD1 N/N, prcd-PRA N/N plus negative for all other disease genes tested in Canine Health Check (about 180 diseases).


...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.