Kennel Dream Poodles

J-kull

Hovedside curly.no * Hovedside pudlerSTORPUDDEL (KONGEPUDDEL) / GROSSPUDEL / STANDARD POODLE

Våre hanner / males: Puschkin

Våre tisper / females: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Lucky * Nella * Ofelia

Andre hanner med Dream-kull / other males with Dream litters: Arsène * Elron * Dennis * Dreamboy * Key * Konjak * Glenn

Andre tisper med Dream-kull / other females with Dream litters: Evita * Tinka

Pensjonerte hunder / retired dogs: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly * Angel

Valpekull / puppy litters: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull
J-kull * K-kull * L-kull * M-kull * N-kull * O-kull * P-kull * Q-kull * R-kull * S-kull * T-kull

Videre planlagte kull / further planned litters: KullplanerMELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info


Lokina med ti valper - Lokina with ten puppiesNORSK

J-kull ble født den 26. august 2019 med Lokina ("Ulla") som mor og Arsène som far.

Dette er et spennende kull for oss fordi det er første kullet til Arsène, og første gangen vi parrer med en ensfarget hann. Les mer på Arsène sin side.

Bakgrunnen for å parre med ensfarget hann er for å få inn nytt blod, spesielt da de fleste phantom storpudler i Europa er mer eller mindre i slekt. Vi var forberedt på å gå veien om et helt kull med ensfargede som igjen kunne parres med en phantom for å lage phantom valper i neste generasjon. Men nå er vi så heldig at Arsène er bærer av ett gen for phantom på K-lokus. Dette gjør at han kan få phantom valper med phantom tispe når valpen får dette genet fra ham og mor, samt fra mor både et gen for phantom på A-lokus og et gen for svart. Så vi var spente på å se om det kom noen phantom valper og spesielt phantom tisper da jeg vil beholde en selv.

Det ble tre phantom valper, en tispevalp og to hannvalper. Og sju svarte valper hvorav to tispevalper og fem hannvalper. Dette er valpene:

 1. JEPPE DREAM - phantom hann - brunt halsbånd
  Jeppe bor i Bergen, epost eier
 2. JUNO DREAM - svart hann - lysegrått halsbånd
  Juno bor ved Gjøvik, epost eier
 3. JULIUS ZANTO DREAM - svart hann - svart halsbånd
  Zanto bor i søndre Vestfold, epost eier
 4. JIPPI MAX DREAM - svart hann - mørkeblått halsbånd
  Max bor ved Asker, epost eier
 5. JAGGER ELVIS DREAM - phantom hann - grønt halsbånd
  Elvis bor i Vestfold, epost eier
 6. JELLY FREIA DREAM - svart tispe - gult halsbånd
  Freia bor ved Kongsvinger, epost eier
 7. JOE ATTICUS DREAM - svart hann - orange halsbånd
  Atticus bor i Oslo, epost eier
 8. JAFFA DREAM - phantom tispe - rødt halsbånd
  Jaffa bor i Vestfold, epost fôrvert
 9. JACK BALTO DREAM - svart hann - lyseblått halsbånd
  Balto bor ved Fredrikstad, epost eier
 10. JOYFUL LOTTA DREAM - svart tispe - rosa halsbånd
  Lotta bor i Rælingen, epost eier

ENGLISH

J-kull was born the 26. August 2019 with Lokina ("Ulla") as the mother og Arsène as the father.

This is an exciting litter for us because it is the first litter from Arsène, and the first time we are using a solid colored stud dog. Read more at Arsène's page.

The reasoning for using a solid male is to infuse new blood, especially because most of the phantom standards in Europe are more or less related to each other. We were prepared to go the long way through a whole litter with solid puppies, which again could be mated to a phantom to create phantom puppies in the next generation. But we are so lucky that Arsène carries one gene for phantom at K locus. This means that he may produce phantom puppies with a phantom bitch when the puppy gets this gene from both parents, and in addition from the mother both a gene for phantom at A locus and a gene for black. So we were excited to see if there would arrive any phantom puppies and especially any phantom females because I want to keep one for myself.

There were born three phantom puppies, one female and two males. And seven black puppies whereas two females and five males. These are the puppies:

 1. JEPPE DREAM - phantom male - brown collar
 2. JUNO DREAM - black male - light grey collar
 3. JULIUS ZANTO DREAM - black male - black collar
 4. JIPPI MAX DREAM - black male - dark blue collar
 5. JAGGER ELVIS DREAM - phantom male - green collar
 6. JELLY FREIA DREAM - black female - yellow collar
 7. JOE ATTICUS DREAM - black male - orange collar
 8. JAFFA DREAM - phantom female - red collar
 9. JACK BALTO DREAM - black male - baby blue collar
 10. JOYFUL LOTTA DREAM - black female - pink collar

4 uker gamle - 4 weeks oldHANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
HANN LYSEGRÅTT HALSBÅND - MALE LIGHT GREY COLLAR
HANN SVART HALSBÅND - MALE BLACK COLLAR
HANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
HANN ORANSJE HALSBÅND - MALE ORANGE COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN LYSEBLÅTT HALSBÅND - MALE BABY BLUE COLLAR
TISPE ROSA HALSBÅND - FEMALE PINK COLLAR
VALPER I LEK - PUPPIES PLAYING

11 dager gamle - 11 days oldHANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
HANN LYSEGRÅTT HALSBÅND - MALE LIGHT GREY COLLAR
HANN SVART HALSBÅND - MALE BLACK COLLAR
HANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
HANN ORANSJE HALSBÅND - MALE ORANGE COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN LYSEBLÅTT HALSBÅND - MALE BABY BLUE COLLAR
TISPE ROSA HALSBÅND - FEMALE PINK COLLAR
...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.