I-kull


Dolly med sju nyfødte valper - Dolly with seven newborn puppiesNORSK

Dolly Dream reiste til England for å blir parret med Kit-Sue's Bandit. Bandit er en US Champion og kommer fra den berømte Kit-Sue kennel som har drevet med oppdrett av flerfargede pudler i en mannsalder. Oppdretteren Sue Abeln gikk bort i 2016.

Bandit blir pensjonert fra avlen neste år så dette var en eneståemde sjanse. Turen tok oss ni dager, og 4600 km med bil. Så derfor er vi veldig glade og lettet for et flott resultat fra den ene parringen vi rakk før Dolly var ferdig med løpetiden!


4. september 2018 kom det sju valper på løpende bånd i løpet av 60 minutter!

DETTE ER VALPENE:

 • INDIGO DREAM (Proffen) phantom hann - blått halsbånd
 • INGOLF DREAM fawn hann - svart halsbånd
 • INKA DREAM (Sandra) phantom tispe - gult halsbånd
 • IKAZE DREAM (Leo) phantom hann - lysegrått halsbånd
 • INEZ DREAM (Tiril) fawn tispe - rødt halsbånd
 • IKAROS DREAM phantom hann - brunt halsbånd
 • INCREDIBLE DREAM phantom hann - grønt halsbånd
Stamtavlen til valpene

Send epost til Lene@curly.no for mer info

Referanser:
Klikk på tidligere kull så finner du epostadresser til valpekjøperne. Du er velkommen til å sende epost for å spørre direkte om hundene deres.

FØLG MED PÅ PÅ VÅR FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

ENGLISH

Dolly Dream went to England to be bred to Kit-Sue's Bandit. Bandit is a US Champion and comes from the famous Kit-Sue Kennel which bred multicolored poodles for a lifetime. The owner Sue Abeln passed away in 2015.

Bandit is going to be retired from breeding next year so this was a once-in-a-lifetime opportunity. The trip took us nine days and 4600 km with the car, so we are very happy and relieved for such a great result from the single cover we got before Dolly went out of heat.


4th September 2018 seven puppies arrived within 60 minutes!

THESE ARE THE PUPPIES:

 • INDIGO DREAM phantom male - blue collar
 • INGOLF DREAM fawn male - black collar
 • INKA DREAM phantom female - yellow collar
 • IKAZE DREAM phantom male - light grey collar
 • INEZ DREAM fawn female - red collar
 • IKAROS DREAM phantom male - brown collar
 • INCREDIBLE DREAM phantom male - green collar
Pedigree of the puppies

Email Lene@curly.no for more info

FOLLOW OUR FACEBOOK GROUP DREAM CURLIES AND POODLES
5 uker gamle - Five weeks oldHANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
HANN SORT HALSBÅND - MALE BLACK COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
HANN LYSEGRÅTT HALSBÅND - MALE GREY COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR

3 uker gamle - Three weeks oldHANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
HANN SORT HALSBÅND - MALE BLACK COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
HANN LYSEGRÅTT HALSBÅND - MALE GREY COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR

4-5 dager gamle - 4-5 days oldHANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
HANN SORT HALSBÅND - MALE BLACK COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
HANN LYSEGRÅTT HALSBÅND - MALE GREY COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR


...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.