Kennel Dream Poodles

I-kull

Hovedside curly.no * Hovedside pudlerSTORPUDDEL (KONGEPUDDEL) / GROSSPUDEL / STANDARD POODLE

Våre hanner / males: Puschkin

Våre tisper / females: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Lucky * Nella * Ofelia

Andre hanner med Dream-kull / other males with Dream litters: Arsène * Elron * Dennis * Dreamboy * Key * Konjak * Glenn

Andre tisper med Dream-kull / other females with Dream litters: Evita * Tinka

Pensjonerte hunder / retired dogs: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly * Angel

Valpekull / puppy litters: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull
J-kull * K-kull * L-kull * M-kull * N-kull * O-kull * P-kull * Q-kull * R-kull * S-kull * T-kull

Videre planlagte kull / further planned litters: KullplanerMELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info


Dolly med sju nyfødte valper - Dolly with seven newborn puppiesNORSK

Dolly Dream reiste til England for å blir parret med Kit-Sue's Bandit. Bandit er en US Champion og kommer fra den berømte Kit-Sue kennel som har drevet med oppdrett av flerfargede pudler i en mannsalder. Oppdretteren Sue Abeln gikk bort i 2016.

Bandit blir pensjonert fra avlen neste år så dette var en eneståemde sjanse. Turen tok oss ni dager, og 4600 km med bil. Så derfor er vi veldig glade og lettet for et flott resultat fra den ene parringen vi rakk før Dolly var ferdig med løpetiden!

4. september 2018 kom det sju valper på løpende bånd i løpet av 60 minutter!

OPPDATERING: Antagelig på grunn av en uheldig kombinasjon av gener, ble halvparten av valpene født med nyresvikt. Det er en sykdom som heter Renal Dysplasia og som kan forekomme hos storpuddel. Vi vet ikke hvor sykdommen kommer fra da begge foreldre er friske, far har fått mange avkom, ingen med nyresvikt, og vi har allerede fra før av åtte kull fra slekta til mor, ingen med nyresvikt. Dette har vært et grusomt tilbakeslag, verst for de syke valpene selvfølgelig, men også forferdelig for valpekjøperne og for oss. Vi kommer til å ta alle forhåndsregler for at dette ikke skal skje igjen i fremtiden. De to neste kullene er uansett planlagt fra andre blodslinjer enn I-kull.

DETTE ER VALPENE:

 1. INDIGO DREAM (Proffen) phantom hann - blått halsbånd - avlivet pga nyresvikt
 2. INGOLF DREAM fawn hann - svart halsbånd - avlivet pga nyresvikt
 3. INKA DREAM phantom tispe - gult halsbånd - frisk
 4. IKAZE DREAM (Kamikaze) phantom hann - lysegrått halsbånd - avlivet pga nyresvikt
 5. INEZ DREAM (Mira) fawn tispe - rødt halsbånd - frisk
 6. IKAROS DREAM phantom hann - brunt halsbånd - frisk
 7. INCREDIBLE DREAM (Bonzo) phantom hann - grønt halsbånd - avlivet pga nyresvikt
Stamtavlen til valpene

ENGLISH

Dolly Dream went to England to be bred to Kit-Sue's Bandit. Bandit is a US Champion and comes from the famous Kit-Sue Kennel which bred multicolored poodles for a lifetime. The owner Sue Abeln passed away in 2015.

Bandit is going to be retired from breeding next year so this was a once-in-a-lifetime opportunity. The trip took us nine days and 4600 km with the car, so we are very happy and relieved for such a great result from the single cover we got before Dolly went out of heat.


4th September 2018 seven puppies arrived within 60 minutes!

THESE ARE THE PUPPIES:

 1. INDIGO DREAM phantom male - blue collar
 2. INGOLF DREAM fawn male - black collar
 3. INKA DREAM phantom female - yellow collar
 4. IKAZE DREAM phantom male - light grey collar
 5. INEZ DREAM fawn female - red collar
 6. IKAROS DREAM phantom male - brown collar
 7. INCREDIBLE DREAM phantom male - green collar
Pedigree of the puppies
5 uker gamle - Five weeks oldHANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
HANN SORT HALSBÅND - MALE BLACK COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
HANN LYSEGRÅTT HALSBÅND - MALE GREY COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR

3 uker gamle - Three weeks oldHANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
HANN SORT HALSBÅND - MALE BLACK COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
HANN LYSEGRÅTT HALSBÅND - MALE GREY COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR

4-5 dager gamle - 4-5 days oldHANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
HANN SORT HALSBÅND - MALE BLACK COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
HANN LYSEGRÅTT HALSBÅND - MALE GREY COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR


...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.