Kennel Dream Poodles

K-kull

Hovedside curly.no * Hovedside pudlerSTORPUDDEL (KONGEPUDDEL) / GROSSPUDEL / STANDARD POODLE

Våre hanner / males: Puschkin

Våre tisper / females: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Lucky * Nella * Ofelia

Andre hanner med Dream-kull / other males with Dream litters: Arsène * Elron * Dennis * Dreamboy * Key * Konjak * Glenn

Andre tisper med Dream-kull / other females with Dream litters: Evita * Tinka

Pensjonerte hunder / retired dogs: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly * Angel

Valpekull / puppy litters: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull
J-kull * K-kull * L-kull * M-kull * N-kull * O-kull * P-kull * Q-kull * R-kull * S-kull * T-kull

Videre planlagte kull / further planned litters: KullplanerMELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info

NORSK

Liesel har fått valper med Arsène den 25. september 2019.

Dette er et spennende kull for oss fordi det er et av de to første kullet til Arsène hvor vi parrer med en ensfarget hann. Les mer på Arsène sin side.

Bakgrunnen for å parre med ensfarget hann er for å få inn nytt blod, spesielt da de fleste phantom storpudler i Europa er mer eller mindre i slekt. Vi var forberedt på å gå veien om et helt kull med ensfargede som igjen kunne parres med en phantom for å lage phantom valper i neste generasjon. Men nå er vi så heldig at Arsène er bærer av ett gen for phantom på K-lokus. Dette gjør at han kan få phantom valper med phantom tispe når valpen får dette genet fra ham og mor, samt fra mor både et gen for phantom på A-lokus og et gen for svart. Så vi var spente på å se om det kom noen phantom valper og spesielt phantom tisper da jeg vil beholde en selv.

Det ble tre phantom valper, to tispevalper og en hannvalp. Og seks svarte valper hvorav fire tispevalper og to hannvalper. Dette er valpene:

 1. KEEN SHERIFF DREAM - svart hann - blått halsbånd
  Sheriff bor i Bærum, epost eier
 2. KAIA KAHLUA DREAM - phantom tispe - rødt halsbånd
  Kaia bor i Drammen, epost fôrvert
 3. KING DREAM - svart hann - grønt halsbånd
  King bor i Asker, epost eier
 4. KITA DREAM - svart tispe - rosa halsbånd
  Kita bor i Ålesund, epost eier
 5. KEVIN DREAM - phantom hann - brunt halsbånd
  Kevin bor i Kongsberg, epost eier
 6. KELLI DREAM - svart tispe - gult halsbånd
  Kelli bor i Steinkjer, epost eier
 7. KIWI DREAM - svart tispe - hvitt halsbånd
  Kiwi bor i Asker, epost eier
 8. KITTY DREAM - phantom tispe - fersken halsbånd
  Kitty bor i Honningsvåg, epost eier
 9. KACEY DREAM - svart tispe - lilla halsbånd
  "Daisy" bor ved Trondheim, epost eier

ENGLISH

Liesel had puppies with Arsène the 26th of September 2019.

This is an exciting litter for us because it is one of the two first litters from Arsène, first time we are using a solid colored stud dog. Read more at Arsène's page.

The reasoning for using a solid male is to infuse new blood, especially because most of the phantom standards in Europe are more or less related to each other. We were prepared to go the long way through a whole litter with solid puppies, which again could be mated to a phantom to create phantom puppies in the next generation. But we are so lucky that Arsène carries one gene for phantom at K locus. This means that he may produce phantom puppies with a phantom bitch when the puppy gets this gene from both parents, and in addition from the mother both a gene for phantom at A locus and a gene for black. So we were excited to see if there would arrive any phantom puppies and especially any phantom girls because I want to keep one for myself.

There were born three phantom puppies, two girls and one boy. And six black puppies whereas four girls and two boys. These are the puppies:

 1. KEEN SHERIFF DREAM - black male - blue collar
 2. KAIA KAHLUA DREAM - phantom female - red collar
 3. KING DREAM - black male - green collar
 4. KITA DREAM - black female - pink collar
 5. KEVIN DREAM - phantom male - brown collar
 6. KELLI DREAM - black female - yellow collar
 7. KIWI DREAM - black female - white collar
 8. KITTY DREAM - phantom female - peach collar
 9. KACEY DREAM - black female - purple collar

7 uker gamle - 7 weeks old
HANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR
TISPE ROSA HALSBÅND - FEMALE PINK COLLAR
HANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
TISPE HVITT HALSBÅND - FEMALE WHITE COLLAR
TISPE FERSKEN HALSBÅND - FEMALE PEACH COLLAR
TISPE LILLA HALSBÅND - FEMALE PURPLE COLLAR


3 uker gamle - 3 weeks old
HANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR
TISPE ROSA HALSBÅND - FEMALE PINK COLLAR
HANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
TISPE HVITT HALSBÅND - FEMALE WHITE COLLAR
TISPE FERSKEN HALSBÅND - FEMALE PEACH COLLAR
TISPE LILLA HALSBÅND - FEMALE PURPLE COLLAR12 dager gamle - 12 days old
HANN BLÅTT HALSBÅND - MALE BLUE COLLAR
TISPE RØDT HALSBÅND - FEMALE RED COLLAR
HANN GRØNT HALSBÅND - MALE GREEN COLLAR
HANN BRUNT HALSBÅND - MALE BROWN COLLAR
TISPE GULT HALSBÅND - FEMALE YELLOW COLLAR
TISPE HVITT HALSBÅND - FEMALE WHITE COLLAR
TISPE FERSKEN HALSBÅND - FEMALE PEACH COLLAR
TISPE LILLA HALSBÅND - FEMALE PURPLE COLLAR

...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.