Glenn Dream

Hovedside curly.no * Hovedside pudlerSTORPUDDEL (KONGEPUDDEL) / GROSSPUDEL / STANDARD POODLE

Våre hanner / males: Puschkin

Våre tisper / females: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Lucky * Nella * Ofelia

Andre hanner med Dream-kull / other males with Dream litters: Arsène * Elron * Dennis * Dreamboy * Key * Konjak * Glenn

Andre tisper med Dream-kull / other females with Dream litters: Evita * Tinka

Pensjonerte hunder / retired dogs: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly * Angel

Valpekull / puppy litters: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull
J-kull * K-kull * L-kull * M-kull * N-kull * O-kull * P-kull * Q-kull * R-kull * S-kull * T-kull

Videre planlagte kull / further planned litters: KullplanerMELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info

NORSK

Glenn Dream (Glen) er en norskfødt hann fra vårt G-kull født 2017. Han er eid av Frøydis Engeland ved Kongsberg.

Glen er en middels stor storpuddelhann som har fargen grå (også kalt blåsort) & krem phantom, og han har en hvit flekk på brystet fordi han er bærer av particolor. Han er også bærer av fawn og brun.

Han er en fantastisk flott hann med like supert gemytt, han har vært et "vidunderbarn" fra første dag.

Frøydis har trent opp Glen til ferdig utdannet terapihund hos Dyrebar Omsorg. Allerede på sin to-års dag ble Glen godkjent (minste alder er 2 år). Glen jobber som skolehund.

Han er utdannet i Do-As-I-Do hvor han skal kopiere handlingene til et menneske. Se video og legg merke til at Glen sitter stille og observerer hva personen gjør, og så når han får kommandoen "Copy" så utfører han samme handling: Do-As-I-Do på facebook

Glen er også skuespiller og han spiller hvert år rollen som puddelen Casper i skuespillet Snøfall på Oslo Nye Teater. Se videosnutt her: En dag på jobb med Glen (oslonye på Instagram)

Glen har vært vist på utstillinger og blitt ACW Champion!

Glen er røntget HD og AD fri, og øyelyst fri.

GENER:
Fargegener: E/e, at/at, ky/ky, B/b, S/sp, i/i
Sykdomsgener: DNA-testet med MyDogDNA som fri for alle 211 sykdomsgener i deres panel.

Glenn Dream sin stamtavle

Puddeleiere som er interessert i å bruke Glen på sin tispe kan kontakte eieren Frøydis Engeland.

ENGLISH

Glenn Dream (Glen) is a Norwegian-born male from our G litter born in 2017. He is owned by Frøydis Engeland in Kongsberg.

Glen is a medium-sized standard poodle male whose color is blue & cream phantom, with a white spot on his chest.

Glen is a wonderfully handsome male with an equally superb disposition, he has been a "prodigy" from day one.

Frøydis has trained Glen to become a fully trained therapy dog at Dyrebar Omsorg. Already on his second birthday, Glen got certified (minimum age is 2). Glen works as a school dog.

He is trained in Do-As-I-Do where he is supposed to copy the actions of a human. Watch the video and notice that Glen sits still and observes what the person is doing, and then when he receives the command "Copy" he performs the same action: Do-As-I-Do on facebook

Glen is also an actor and every year he plays the role of the poodle Casper in the play Snøfall (Snowfall) at Oslo Nye Theatre. See video clip here: A day at work with Glen (oslonye on Instagram)

Glen has been shown to ACW Champion!

Glen is x-rayed HD and AD free, and eyes (EVCO) clear.

GENES:
Color genes: E/e, at/at, ky/ky, B/b, S/sp, i/i
Disease genes: DNA tested with MyDogDNA as free of all 211 disease genes in their panel.

Glenn Dream's pedigree

Poodle owners who are interested in using Glen for breeding can contact owner Frøydis Engeland.


Foto: Line Therkelsen (datteren hennes har frisert Glen så flott)


...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.