Evita Dream

Hovedside curly.no * Hovedside pudler

Våre avlshanner: Nestor * Arsène * Absolute

Våre avlstisper: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Angel

Pensjonerte hunder: Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly

Andres hunder: Elron * Dennis * Evita * Elvis

Valpekull: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull * J-kull * K-kull

Planlagte kull: 2021 * 2022/2023

For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info

NORSK

Evita Dream er en tispe fra vårt E-kull født 2015. Hun er eid av Ole-Martin og Kristine Jordheim i Hemsedal.

Evita er en middels stor storpuddeltispe som har fargen black and fawn. En snill, tillitsfull og vakker jente som liker kos og lek. Evita har vært vist på utstilling, fått bare godord fra dommerne, med Excellent, CK og BIR.

Evitas stamtavle

Planen er å få ta et kull på Evita våren 2021 sammen med eierne. Evita har blitt parret med N'Chez Kingdom of Elegance som vi importerte fra Frankrike samtidig med Arsène. Hvis hun er blitt drektig blir det valpefødsel i begynnelsen av mars og leveringsklare valper i midten av mai 2021.

Både vi og eierne planlegger å beholde en tispevalp hver. Resten av kullet går til dere som er på 'prioritert venteliste' og da først og fremst dere som har ventet siden 2019 eller lenger.

Forventede farger er:

 1. ENSFARGET FAWN med 50% sannsynlighet
  (alle vil bære phantom gener fra Evita og noen også phantom gen på K-lokus fra Chez)
 2. ENSFARGET SVART med 25% sannsynlighet
  (de vil bære phantom gener fra Evita og gen for ensfarget svart på K-lokus fra Chez)
 3. PHANTOM med 25% sannsynlighet
  (de vil bære phantom gener fra Evita plus gen for phantom på K-lokus fra Chez)
ENGLISH

Evita Dream is a female from our E litter born in 2015. She is owned by Ole-Martin and Kristine Jordheim in Hemsedal.

Evita is a medium-sized standard poodle of the color black and fawn. A very sweet, calm, trusting and beautiful girl who likes to cuddle and play. Evita has been shown and received a super judgement with Excellent, CK and BOB.

Evita's pedigree

The plan is to have a litter from Evita in the spring of 2021 together with the owners. Evita has been mated with N'Chez Kingdom of Elegance which we imported from France at the same time as Arsène. If she has become pregnant, the puppies will arrive in early March and be ready for delivery in mid-May 2021.

Both we and the owners plan to keep a female puppy each. The rest of the litter goes to those of you who are on the 'priority waiting list' and then first and foremost those of you who have been waiting since 2019 or longer.

Expected colors are:

 1. SOLID APRICOT (or red or cream) with 50% probability
  (everyone will carry phantom genes from Evita and some also phantom gene at K locus from Chez)
 2. SOLID BLACK with 25% probability
  (they will carry phantom genes from Evita and gene for solid black at K locus from Chez)
 3. PHANTOM with 25% probability
  (they will carry phantom genes from Evita plus gene for phantom at K locus from Chez)...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.