Kennel Dream Poodles

Valpekullplaner

Hovedside curly.no * Hovedside pudlerSTORPUDDEL (KONGEPUDDEL) / GROSSPUDEL / STANDARD POODLE

Våre hanner / males: Puschkin

Våre tisper / females: Jaffa * Kaia * Kitty * Awesome * Lucky * Nella * Ofelia

Andre hanner med Dream-kull / other males with Dream litters: Elron * Dennis * Dreamboy * Key * Konjak * Glenn * Mojito

Andre tisper med Dream-kull / other females with Dream litters: Evita * Tinka

Pensjonerte hunder / retired dogs: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly * Angel * Arsène

Valpekull / puppy litters: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull
J-kull * K-kull * L-kull * M-kull * N-kull * O-kull * P-kull * Q-kull * R-kull * S-kull * T-kull

Videre planlagte kull / further planned litters: KullplanerMELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)MELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info

NORSK

VALPEPLANER 2024


Kitty Dream har blitt parret med Key, og venter forhåpningsvis valper ca 12. februar som vil bli leveringsklare ca 22. april. Valpene kan bli phantom, aprikos/krem eller ensfarget sort. Key er blåsort (ett sølvgen) så det kan noen av valpene også få. Han er bærer av particolor og valpene kan også bli bærere.Lucky Dream har blitt parret med Mojito Drean, og venter forhåpentligvis valper ca 6. mars som vil bli leveringsklare ca 15. mai. Valpene kan bli sort/hvit particolor, ensfarget sort, phantom, sobel, phantom parti, sobel parti)Kaia Kahlua Dream som fikk sitt første kull høsten 2022, er også aktuell for kull i 2024. Det kan bli valper som vil bli leveringsklare høsten 2024, hun ventes å komme i løpetid igjen i juni.


Jeg prøver å beregne så vi kun har ett kull i huset samtidig, men noen ganger kommer løpetidene slik at det blir en overlapping hvis begge tisper blir drektige. Uansett blir det maks to kull første halvdel av året og så antagelig ett kull andre halvår.
VALPEPLANER 2025


Nella Dream (storpuddel) har jeg avtale om å kunne ha ett kull på. Nella er en stor flott og aktiv kremfarget tispe som har gener for phantom og mulig bærer av particolor. Nella skal helsetestes i 2024.Ofelia Dream (storpuddel) har jeg avtale om å kunne ha ett kull på. Fia er en skjønn liten kontaktsøkende tispe som elsker storfamilien sin. Hun er kremfarget og har gener for phantom og mulig bærer av particolor. Fia skal helsetestes i 2024.Jentestua's Absolute Dream Princess (mellompuddel) har jeg avtale om å kunne ha ett kull på. Princess er ei herlig jente på alle måter. Det blir vårt første mellompuddelkull. Princess er phantom og vi håper å finne en passende phantom hann for phantom og muligens røde valper. Princess skal helsetestes i 2024.

Kornesla's Awesome Dream (storpuddel) hadde sitt første kull sommeren 2023 og kan få ett kull til, kanskje i 2025.
ENGLISH

LITTER PLANS 2024


Kitty Dream has been mated with Key for puppies that are ready for delivery around April 22nd (Nordic countries or USA) and 27th of May for the rest of Europe. The puppies can be phantom, apricot/cream or solid black. With or without a white chest spot indicating being carrier of the particolor gene. Key is also blue so some puppies may become blue.Lucky Dream has been mated with Mojito Dream, for puppies ready for delivery in the middle of May (Nordic countries or USA) and 19th of June for the rest of Europe. The puppies may be solid black, black and white particolor, phantom, sable, phantom parti, sable parti.Kaia Kahlua Dream, who had her first litter in autumn 2022, is also eligible for a litter in 2024. There may be puppies that will be ready for delivery in October/November 2024 (Scandinavia or USA) and December for the rest of Europe. Most likely as the sire of Kaias litter is Key. The puppies can be phantom, apricot/cream or plain black, and may get a silver gene from Key. We might have another male as well as a candidate.


I try to calculate so that we only have one litter in the house at the same time, but sometimes the girls come in season so there is an overlap if both become pregnant. In any case, there will be a maximum of two litters in the first half of the year and then presumably one litter in the second half of the year.
LITTER PLANS 2025


Nella Dream (standard poodle). I have the right to one litter from Nella. Nella is a large, beautiful and active cream colored female who has genes for phantom and possible carrier of particolor. Nella will be health tested in 2024.Ofelia Dream (standard poodle) I have the right to one litter from Fia. Fia is a pretty little contact-seeking female who loves her extended family. She is cream colored and has genes for phantom and possible carrier of particolor. Fia will be health tested in 2024.Jentestuas Absolute Dream Princess (medium poodle). I have the right to one litter from Princess. Princess is a lovely girl in every way. It will be our first medium poodle litter. Princess is phantom and we hope to find a suitable phantom male for phantom and possibly red puppies. Princess will be health tested in 2024.Korneslas Awesome Dream (standard poodle) had her first litter in the summer of 2023 and may have one more litter, perhaps in 2025.
...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.