L-kull

NORSK

På nåværende tidspunkt har vi ingen konkrete planer for L-kull før høsten/vinteren 2021.


Send epost til Lene@curly.no for mer info

FØLG MED PÅ PÅ VÅR FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

ENGLISH

At the moment we have no concrete plans for L-litter.

Email Lene@curly.no for more info

FOLLOW OUR FACEBOOK GROUP DREAM CURLIES AND POODLES
...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.