L-kull

NORSK

Vi planlegger å parre Happy i første halvdel av 2020. Far blir antagelig Arsène.

Det vil i så fall bli både fawn valper og svarte ensfargede som vil bære gener for phantom, det kan også bli enkelte phantom valper.


Send epost til Lene@curly.no for mer info

Referanser:
Klikk på tidligere kull så finner du epostadresser til valpekjøperne. Du er velkommen til å sende epost for å spørre direkte om hundene deres.

FØLG MED PÅ PÅ VÅR FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

ENGLISH

We plan to breed Happy in the first part of 2020. Sire will most likely be Arsene.

Such a litter will give both fawn and solid black puppies, and phantom is also possible.

Email Lene@curly.no for more info

FOLLOW OUR FACEBOOK GROUP DREAM CURLIES AND POODLES
...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.