Grand Royale Lokina von der Silbermöve


Lokina på valpeshow
Lokina at the puppy show

Lokina på utstilling
Lokina at show

NORSK

Lokina er en import fra Tyskland og født 04.01.2015. Vi kjøpte Lokina og Liesel som valper for å ha avlsmateriell i fremtiden når Aida og Ella er "pensjonert", slik de er nå.

Lokina er en stor storpuddeltispe. Vi tror hun er EE, dvs at hun ikke kan få lyse valper. Det ser slik ut fordi phantom-tegningene er lite utbredt, typisk for EE.

Lokina er elskelig hund som er veldig rolig og snill og grei på alle måter, men også livlig og leken.

Hun fikk god bedømming på valpeshow snaut 4 mnd gammel og senere på utstilling 11 mnd gammel. Som voksen har hun blitt stilt en gang og fikk da Excellent, Championklasse, Cert, Best i Rase og 3. Best i Gruppe!

Lokinas stamtavle

Lokina er testet HD og AD fri og øyelyst fri.

Lokina fikk sitt første kull i oktober 2017, se G-kull. Hun er en flink og samvittighetsfull mor.

Lokina bor hos fôrvert i Tønsberg og heter der "Ulla". Hun er med fôrverten på jobben hver dag.

ENGLISH

Lokina was born 04.01.2015 and imported from Germany as a puppy. We bought Lokina and Liesel from the same litter in order to continue our breeding after Ella and Aida retired from breeding.

Lokina is a large girl. We think she is EE (not able to produce fawn puppies).

Lokina is a sweet and lovely dog who is calm, gentle and easy to handle in all ways. She got good critics both on puppy show and later at dog show 11 months old. As an adult she has been shown once, and obtained Excellent, Champion Class, Cert, Best in Breed and 3rd Best in Group.

Lokina's pedigree

She is x-rayed HD and ED clear and had her eyes checked, all clear.

Lokina got her first litter in October 2017, see G-litter.


...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.