Kennel Dream Poodles

Q-kull

Hovedside curly.no * Hovedside pudlerSTORPUDDEL (KONGEPUDDEL) / GROSSPUDEL / STANDARD POODLE

Våre hanner / males: Puschkin

Våre tisper / females: Jaffa * Kaia * Awesome * Lucky * Nella * Ofelia

Andre hanner med Dream-kull / other males with Dream litters: Arsène * Elron * Dennis * Dreamboy * Key * Konjak * Glenn

Andre tisper med Dream-kull / other females with Dream litters: Evita * Tinka

Pensjonerte hunder / retired dogs: Nestor * Ella * Aida * Lokina * Liesel * Dolly * Angel * Kitty *

Valpekull / puppy litters: A-kull * B-kull * C-kull * D-kull * E-kull * F-kull * G-kull * H-kull * I-kull
J-kull * K-kull * L-kull * M-kull * N-kull * O-kull * P-kull * Q-kull * R-kull * S-kull * T-kull * U-kull

Videre planlagte kull / further planned litters: KullplanerMELLOMPUDDEL / KLEINPUDEL / MOYEN POODLE

Våre hanner / males: Absolute

Våre tisper / females: Princess * Lady

Mellompuddelkull 2025/2026 (info kommer)For nyheter sjekk vår FACEBOOK-GRUPPE DREAM CURLIES AND POODLES

Email Lene@curly.no for info


Tinka med ti valper - Tinka with ten puppiesNORSK

Tinka (som er mor til vårt M-kull) fikk sitt andre og siste kull den 17. mai 2023. Det ble hele ti valper! Far er den flotte hannen Glenn Dream.

Jeg tenker at denne kombinasjonen skulle bli flott som terapihunder eller annen brukshund, søkshund m.m.

Valpene kan også være interessant for avl av enten phantom eller particolor. Valpene sin far og morfar vil bringe inn helt nye gener til particoloravlen. Og Tinka sin mor har bidratt med nye gener til phantomavlen.

Jeg forventer en variasjon i størrelsene på valpene i dette kullet, men overveiende middels store storpudler.

Alle valpene er phantom og seks av dem er particolor i tillegg. Alle er født med sort grunnfarge, og så kan det hos noen utvikle seg til sølv eller blåsort (mørkegrå). Det vil vise seg senere.

Det ble seks tispevalper (fire phantom parti og to phantom) og fire hannvalper (to phantom parti og to phantom).

Dette er valpene:

 1. QUEEN MARTINI DREAM - phantom particolor tispe - rødt halsbånd

 2. QUANTUM TOTORO DREAM - phantom hann - blått halsbånd

 3. QAMARI LANA DREAM - phantom particolor tispe - gult halsbånd

 4. QUATTRO DREAM - phantom hann - grønt halsbånd

 5. QUEEN MALEMI'S DREAM - phantom particolor tispe - lilla halsbånd

 6. QUINTUS DREAM - phantom particolor hann - brunt halsbånd

 7. Q-PER DREAM - phantom particolor hann - grått halsbånd

 8. QUINTINA FIONA DREAM - phantom tispe - rosa halsbånd

 9. QUEEN CHILI DREAM - phantom particolor tispe - beige halsbånd

 10. QUERINI ROSA DREAM - phantom tispe - turkis halsbånd

Stamtavle for valpene: Quintus Dream (hannvalp) og Queen Malemi's Dream (tispevalp)

Bilder kommer senere, inntil videre se Q-kull sitt album på facebook (nyeste bildene ligger sist i albumet).

ENGLISH

No puppies available.

Tinka (which also is the dam of our M litter) has gotten her second and last litter the 17th of May 2023, and it was a total of ten large puppies! The sire is Glenn Dream.

I am expecting puppies especially suitable as service dog, search dog etc.

The puppies can also be interesting for breeding of either phantom or particolor or phantom parti. The sire and dam's sire of the puppies are bringing new genes to the particolor breeding and Tinka's dam has contributed with new genes to the phantom breeding.

I am expecting a variation in sizes of the puppies in this litter, but mostly medium sized standard poodles.

From this combination we have gotten all phantom puppies and six of them became particolor in addition. The base color at birth is black, but many should have gotten one or two silver genes and those will develop into blue or silver later. Typicall from five weeks old one can spot those that will be silver. Blue can be a bit tricky, but sometimes from eight weeks old.

There are six female puppies (four phantom parti and two phantom) and four male puppies (two phantom parti and two phantom).

These are the puppies:

 1. QUEEN MARTINI DREAM - phantom particolor female - red collar

 2. QUANTOM TOTORO DREAM - phantom male - blue collar

 3. QAMARI LANA DREAM - phantom particolor female - yellow collar

 4. QUATTRO DREAM - phantom male - green collar

 5. QUEEN MALEMI'S DREAM - phantom particolor female - purple collar

 6. QUINTUS DREAM - phantom particolor male - brown collar

 7. Q-PER DREAM - phantom particolor male - grey collar

 8. QUINTINA FIONA DREAM - phantom female - pink collar

 9. QUEEN CHILI DREAM - phantom particolor female - beige collar

 10. QUERINI ROSA DREAM - phantom female - turquoise collar

Pedigree of the puppies: Quintus Dream (male puppy) and Queen Malemi's Dream (female puppy)

Pictures will come later, until then see Q litter's album at facebook (most recent picture at the end of the album).

...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.