FOR ENGLISH, SCROLL DOWN

Veibeskrivelse til Krone Gård i Hillestad

Krone Gård ligger med lett adkomst bare fire km fra nye E18.

Beregn din egen reiserute på Google Maps. For "Til-sted" tast inn Hvittingfossveien 373.

VIKTIG!!!! GPS: Hvis du har en eldre GPS og ikke finner Hvittingfossveien 373, prøv Hvittingfossveien 369. Kjør deretter etter beskrivelse.

Velg IKKE Hvittingfossveien generelt, for den er tre mil lang og går fra Holmestrand til Hvittingfoss, og du havner på midten et helt annet sted. Prøv heller IKKE Hvittingfossveien 372 for det er partall og ikke oddetall og ligger et par km herfra.


Peter og Lene Krone, Hvittingfossveien 373, 3089 Holmestrand.

Dream Poodles & Curly Horses og Curly.no nettbutikk

Tel. 93803906 (Lene) / 95453630 (Peter) / 33051422 (hustelefon)


FRA E18 NORDFRA (Oslo / Drammen)

Avkjøringen er skiltet med Hof, Hvittingfoss og Holmestrand V.

Når du har tatt av, følg skiltene mot Hof/Hvittingfoss i rundkjøringen. Obs, hvis du har GPS kan det hende denne foreslår at du skal ta av mot Hillestad i denne rundkjøringen. Ikke gjør det, fordi det er den gamle Hvittingfossveien som er lang og svingete. Tar du mot Hof/Hvittingfoss kommer du på en ny, fin vei som er mye raskere.

Etter 2-3 km på den nye veien kommer du til rundkjøringen på Kronlia. I denne ta til høyre mot Hof/Hvittingfoss.

Etter ca 900 meter går det en grusvei inn/opp til venstre, obs følg med på tripteller, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er rett etter siste gatelyset (gatelysene er på høyre side, men du skal svinge til venstre). Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.

Hvis du kjører gjennom en venstresving har du kjørt for langt på asfaltveien.

Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.


FRA E18 SØRFRA (Tønsberg / Kristiansand)

Avkjøringen er skiltet med Hof og Holmestrand V.

Dette er avkjøringen som ligger mellom Holmestrand og Sande-avkjøringene.

Når du har tatt av, følg skiltene mot Hof/Hvittingfoss i rundkjøringene. Obs, hvis du har GPS kan det hende denne foreslår at du skal ta av mot Hillestad i den andre rundkjøringen. Ikke gjør det, fordi det er den gamle Hvittingfossveien som er lang og svingete. Tar du mot Hof/Hvittingfoss kommer du på en ny, fin vei som er mye raskere.

Etter 2-3 km på den nye veien kommer du til rundkjøringen på Kronlia. I denne ta til høyre mot Hof/Hvittingfoss.

Etter ca 900 meter går det en grusvei inn/opp til venstre, obs følg med på tripteller, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er rett etter siste gatelyset (gatelysene er på høyre side, men du skal svinge til venstre). Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.

Hvis du kjører gjennom en venstresving har du kjørt for langt på asfaltveien.

Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.


FRA REVETAL / SEM / TØNSBERG

Følg Bispeveien fra Tønsberg/Sem (det er skiltet mot Hof fra Tønsberg) til rundkjøringen på Kronlia. Ved Kronlia, kjør rett fram mot Hof/Hvittingfoss.

Etter ca 900 meter går det en grusvei inn/opp til venstre, obs følg med på tripteller, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er rett etter siste gatelyset (gatelysene er på høyre side, men du skal svinge til venstre). Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.

Hvis du kjører gjennom en venstresving har du kjørt for langt på asfaltveien.

Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.


FRA HOLMESTRAND

Følg Hvittingfossveien til rundkjøringen på Kronlia (over nye E18 og så tre km, følg skiltene til Hof/Hvittingfoss).

Ved Kronlia, ta til høyre mot Hof/Hvittingfoss.

Etter ca 900 meter går det en grusvei inn/opp til venstre, obs følg med på tripteller, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er rett etter siste gatelyset (gatelysene er på høyre side, men du skal svinge til venstre). Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.

Hvis du kjører gjennom en venstresving har du kjørt for langt på asfaltveien.

Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.


FRA HVITTINGFOSS / KONGSBERG

Følg Hvittingfossveien i retning Holmestrand, ca 1 mil fra Hvittingfoss.

Etter at du har passert et laftet tømmerhus på høyre side, gjør veien en slakk kurve til høyre. Rett etter kurven går det en grusvei inn/opp til høyre, den kommer brått på, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er litt før gatelysene starter. Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.

Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.
Directions to Krone Gård in Hillestad

Krone Gård is easily accessible just four km from the new E18 highway.

Calculate your own itinerary on Google Maps Google Maps. For "Destination" enter Hvittingfossveien 373.

IMPORTANT!!!! GPS: If you have an older GPS and cannot find Hvittingfossveien 373, try Hvittingfossveien 369. Then follow the directions given below.

DO NOT choose Hvittingfossveien in general (without street number), because this road is 30 km long and goes from Holmestrand to Hvittingfoss, and you end up in a completely different place in the middle.

Also DO NOT try Hvittingfossveien 372 for it is an even number (right side of the road numbers) and not an odd number (left side of the road numbers) and No. 372 is a few kms away from us.


Peter og Lene Krone, Hvittingfossveien 373, 3089 Holmestrand, Norway

Dream Poodles & Curly Horses and Curly.no websop

Tel. (+47) 93803906 (Lene) / 95453630 (Peter) / 33051422 (house)FROM E18 COMING FROM NORTH (Oslo / Drammen)

The exit is sign posted with Hof, Kongsberg, Hvittingfoss and Holmestrand V.

Once you have taken the exit, follow the signs for Hof / Hvittingfoss at the roundabout.

Note, if you have GPS, this may suggest that you take off towards Hillestad in this roundabout. Don't do it, because it's the long and winding old Hvittingfoss road. If you drive towards Hof / Hvittingfoss you will travel on a new, nice road that is much faster.

After 2-3 km on the new road you reach the roundabout at Kronlia. In this turn right towards Hof / Hvittingfoss.

After about 900 meters, there is a gravel road in / up yo the left, please follow the trip counter, there is no sign at the exit. It is just after the last street light (the street lights are on the right side, but you should turn left).

From the asphalt road you can see a big red barn (on the left, at the top of the hill) where it says "Strand Elektro". Take this gravel road. There is a mailbox rack a little ways up the hill.

If you drive through a left turn, you have driven too far on the asphalt road. Take the gravel road and drive up to the farm called Strand (Elektro), drive through this farm and continue on. Krone farm lies at the end of the gravel road (approx. 750 m). Yellow house and red barn.


FROM E18 COMING FROM SOUTH (Tønsberg / Kristiansand)

The exit is sign posted with Hof, Kongsberg, Hvittingfoss and Holmestrand V. Do NOT take the two exits that says Holmestrand S and Holmestrand. Wait for Holmestrand N.!!!! We are actually 15 km away from the town Holmestrand.

Once you have taken the exit, follow the signs for Hof / Hvittingfoss at the roundabout.

Note, if you have GPS, this may suggest that you take off towards Hillestad in this roundabout. Don't do it, because it's the long and winding old Hvittingfoss road. If you drive towards Hof / Hvittingfoss you will travel on a new, nice road that is much faster.

After 2-3 km on the new road you reach the roundabout at Kronlia. In this turn right towards Hof / Hvittingfoss.

After about 900 meters, there is a gravel road in / up yo the left, please follow the trip counter, there is no sign at the exit. It is just after the last street light (the street lights are on the right side, but you should turn left).

From the asphalt road you can see a big red barn (on the left, at the top of the hill) where it says "Strand Elektro". Take this gravel road. There is a mailbox rack a little ways up the hill.

If you drive through a left turn, you have driven too far on the asphalt road. Take the gravel road and drive up to the farm called Strand (Elektro), drive through this farm and continue on. Krone farm lies at the end of the gravel road (approx. 750 m). Yellow house and red barn.


FROM REVETAL / SEM / TØNSBERG on National Road No. 35

Follow road nr 35 called Bispeveien from Tønsberg/Sem (the signs will say HOF) until the roundabout at Kronlia. In the roundabout drive straight ahead towards mot Hof/Hvittingfoss.

After about 900 meters, there is a gravel road in / up yo the left, please follow the trip counter, there is no sign at the exit. It is just after the last street light (the street lights are on the right side, but you should turn left).

From the asphalt road you can see a big red barn (on the left, at the top of the hill) where it says "Strand Elektro". Take this gravel road. There is a mailbox rack a little ways up the hill.

If you drive through a left turn, you have driven too far on the asphalt road. Take the gravel road and drive up to the farm called Strand (Elektro), drive through this farm and continue on. Krone farm lies at the end of the gravel road (approx. 750 m). Yellow house and red barn.


FROM HOLMESTRAND (the town)

Follow Hvittingfossveien untill the roundabout at Kronlia (you have to drive across the E18 highway and then continue 3 kms, follow the signs towards Hof/Hvittingfoss).

In the roundabout take to the right towards Hof/Hvittingfoss.

After about 900 meters, there is a gravel road in / up yo the left, please follow the trip counter, there is no sign at the exit. It is just after the last street light (the street lights are on the right side, but you should turn left).

From the asphalt road you can see a big red barn (on the left, at the top of the hill) where it says "Strand Elektro". Take this gravel road. There is a mailbox rack a little ways up the hill.

If you drive through a left turn, you have driven too far on the asphalt road. Take the gravel road and drive up to the farm called Strand (Elektro), drive through this farm and continue on. Krone farm lies at the end of the gravel road (approx. 750 m). Yellow house and red barn.


FROM HVITTINGFOSS / KONGSBERG / HOF (national roads No 35 and 32

Follow Hvittingfossveien in direction Holmestrand, for about 10 kms from Hvittingfoss. After grocery shop SPAR at the left side of the road there is about 3 km left.

Shortly after passing a log house with grass roof on the right hand side, the road makes a small curve to the right. Right after the curve there is a gravel road to the right. It comes quickly and there is no signs there. It is just before the street lights starts (the street lights are on the left side, but you should turn right).

From the asphalt road you can see a big red barn (on the left, at the top of the hill) where it says "Strand Elektro". Take this gravel road. There is a mailbox rack a little ways up the hill.

If you drive through a left turn, you have driven too far on the asphalt road. Take the gravel road and drive up to the farm called Strand (Elektro), drive through this farm and continue on. Krone farm lies at the end of the gravel road (approx. 750 m). Yellow house and red barn.


Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.

Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.