*Idaho Dream


Idaho
Yonder Mountain String BandIdaho

Forstørr ved å klikke på bilder
Click on pictures to enlarge

Idaho

*Idaho Dream er en gul broket (palomino sabino) hingst, f. 2010.

Far: *Walcurly Prince Trevino - import fra Canada - kåret på Starum
Mor: *Moonlight Sonata - import fra USA - 2. premiert Jarlsberg

For stamtavle, gå til: Idahos stamtavle på allbreedpedigree.com, or Idahos stamtavle på curlyhorses.info


Idaho er høydepunktet i vår avl av Curlyhester som startet med de første hestene vi importerte i 2000, men skriver seg egentlig tilbake til 1996 når jeg begynte å lære meg om Curlyhester, om egenskaper, opprinnelse, blodslinjer og stamtavler.

Målet var fra begynnelsen å få fram en hest som var konsistent med nedarving av curlygenet og andre curlyegenskaper, minst mulig røyting av man og hale, gangartshest (foxtrotter) med myke gangarter. Og selvfølgelig meget godt lynne, godt og sunt eksteriør. En flashy farge er bare glasuren på kaken men man takker ikke nei til dette heller.

IDAHO SKÅRER PÅ ALT!

Senere isolering av gener viser at avlsarbeidet mitt var spot on!

Det som jeg har vektlagt som "ren Curly Jim-linje" er nettopp det, et curlygen som kalles SP6. Hester med dette genet beholder man og hale i motsetning til hester med annet curlygen.
Det som jeg har vektlagt; "microcurls" som et tegn på at hesten har fått Curly Jim-genet fra begge foreldre, er nettopp det, Idaho er homozygot for SP6 og gir ALLTID krøllete føll.
Det som jeg har vektlagt; at begge foreldre skal være gangartshester for at føllene konsistent skal arve gangartene, er nettopp det, hesten må få gangartsgenet DMRT3 fra begge foreldrene. Begge foreldrene til Idaho og Idaho selv er homozygote for DMRT3.

Idaho ble som 1-åring vist på utstilling i Norge og premiert med Sløyfe, stilt i Kvalitet og med i Dagens Unghest-konkurransen.

Idaho virket først i avlen i Danmark hvor han har avlshingsten *Idaho's Loke etter seg. Senere reiste han til Tyskland.

Fra 2013 har han virket i Sverige hos "Special Curly Horses" i Ullared. Han har fått ca 30 føll sålangt og vært den mest populære Curlyhingsten i Sverige i en årrekke. Han har nær 100% drektighet. Føllene hans er fantastisk fine og snille.

Idaho er rene drømmehingsten, både vakker og snill. Han er meget menneskekjær. Utrolig snill med hoppene og føllene sine og har til og med hatt hopper som har føllet ute på beite sammen med ham. Han leker gjerne med føllene sine og er med på å oppdra dem. Idaho er meget kald i hodet og er overhodet ikke nervøs eller skvetten.

IDAHO DREAM ER TILBAKE IGJEN HOS OSS I NORGE OG TAR IMOT HOPPER TIL NATURLIG BEDEKNING PÅ VÅRT STUTTERI I HOLMESTRAND.
Det er også mulig å få tilsendt fersk kjølt sæd tidlig i avlssesongen før det kommer hopper på besøk for naturlig bedekning.
Kontakt Lene for betingelser.*Idaho Dream is a palomino sabino stallion, f. 2010.

Sire: *Walcurly Prince Trevino - import from Canada - stallion approved in Norway
Dam: *Moonlight Sonata - import from USA - 2.Premium Grade in Norway

For pedigree, go to: Idaho's pedigree at allbreedpedigree.com, or Idaho's pedigree at curlyhorses.info


Idaho is the highlight of our breeding program from the first horses we imported in 2000, but which really dates back to 1996 when I started to study Curly horses, their traits, origin, blood lines and pedigrees.

The goal was from the beginning to produce a horse that was consistent with the inheritance of the curly gene and other curly traits, the least possible shedding of mane and tail, gaited horse (foxtrotter) with soft gaits. And of course very good disposition and good, healthy conformation. A flashy color is just the icing on the cake but you do not say no to this either if it comes your way.

IDAHO SCORES ON ALL POINTS!

The later isolation of genes shows that my breeding program was spot on!

What I have emphasized as a "pure Curly Jim-line" is just that, a curly gene called SP6. Horses with this gene retain their mane and tail in contrast to horses with other curly genes that may shed, especially if they are homozygous.
What I have emphasized; "micro curls" as a sign that the horse has received the Curly Jim-gene from both parents, is just that, and Idaho is homozygous for SP6 and ALWAYS gives curly foals.
What I have emphasized; that both parents must be gaited horses for the foals to consistently inherit the gaits, is precisely that, the horse must get the gait gene DMRT3 from both parents. Both parents of Idaho and Idaho himself are homozygous for DMRT3.

Idaho was shown as a yearling in Norway right before being exported, and was approved (Sløyfe), got a Quality award and participated in the Best-In-Show Young Horse competition.

Idaho started his breeding career in Denmark where he sired the later breeding stallion *Idaho's Loke. Later he went to Germany.

From 2013 he has been breeding in Sweden at "Special Curly Horses" ranch in Ullared. He has serviced more than 30 mares and been the most popular Curly stallion in Sweden for a number of years. He has close to 100% pregnancy rate. His foals are just super pretty and sweet.

Idaho is a pure Dream stallion, both beautiful and gentle. He is very human oriented. Incredibly kind with his mares and foals and has even had mares that foaled out in the pasture together with him. He likes to play with his foals and helps to raise them.

IDAHO IS NOW BACK WITH US IN NORWAY AND AVAILABLE FOR LIVE COVER AT OUR STUD FARM IN NORWAY.
There is also a possibility to get fresh cooled semen early in the season before he gets mares visiting.
Contact Lene for terms/conditions.


Bilder av Idaho fra han var føll og fram til nå / Idaho's pictures from foal to present


5 days old1 week old1 month old6 months old10 months old - at young stock inspection2 years old2,5 years old2 years and 9 months old - photos: Mi Ritzen3 years old with his mares - photos: Sara LindbergStallion Show - photos: Mi RitzenAdult - photos: Sara Lindberg...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.